Cookies (kakor)

Sessionskakor

Denna webbplats använder sig av sessioner för att tillfälligt spara information. En session skapar en fil i en tillfällig katalog på servern där registrerade sessionsvariabler och deras värden lagras. Denna information kommer att finnas tillgänglig på alla sidor under det aktuella besöket.

Majoriteten av sessionsvariabler raderas när användaren loggar ut från webbplatsen. Övriga sessionsvariabler avslutas automatiskt eften en förutbestämd tidsperiod (vanligtvis 20 minuter) eller när användaren stänger sin webbläsare.

För ytterligare information om kakor se Post- och telestyrelsen.

Frågor eller synpunkter - kontakta Fritidsavdelningen på 0247-801 88.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .